jogszabaly-2

Felhasználási feltételek

A honlapunk látogatásakor Ön elfogadja az itt leírt feltételeket. A feltételek valamennyi, a parkettandwpc.hu domain alatt megtalálható oldalra érvényesek. A felhasználási feltételek nem ismerete nem képezhet hivatkozási alapot. A feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.
A weboldal üzemeltetője a Parkett and Wpc kft., a továbbiakban mint Tulajdonos

A honlapon található oldalak tartalma és funkciói a Tulajdonos szellemi tulajdonát képezik. A lap tartalmát és/vagy funkcióit részben vagy egészben a  tulajdonos írásbeli engedélye nélkül tilos felhasználni.
A Tulajdonos mindent megtesz az oldalain található adatok pontosságáért, de nem vállal felelősséget az alábbiakért:

  • a honlapon található adatok helyességéért és az ezek felhasználásából eredő károkért
  • az oldalunkról linkekkel elérhető további oldalak tartalmáért.

Védjegyek, védett nevek

Az oldalon felhasznált védjegyek és védett nevek az azokat megillető cégek tulajdonát képezik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Minden jogi vonatkozásban a magyar törvények az irányadóak.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tulajdonos, mint a weboldal oldal üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működése során a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:

  • személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.;
  • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza, és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.
Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, amely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak.
A jogosulatlan személy által történő hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása és megőrzése valamint a teljes körű adatfelhasználás érdekében, a Tulajdonos a legmegfelelőbb fizikai, elektronikus és műszaki eszközökkel és módszerekkel őrzi és biztosítja a felhasználótól tudomására jutott minden információt.